O kancelarii

Olga Bogusz

Notariusz z dwudziestoletnią praktyką zawodową w notariacie.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, odbyciu aplikacji i asesury, w 2007 roku otrzymała nominację na notariusza.
Prowadzi wraz z Łucją Kalisz Kancelarię Notarialną w Warszawie.
Jako mediator wpisany na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Łączenie funkcji notariusza i mediatora pozwala na kompleksową obsługę - od wypracowania rozwiązania do wykonania ugody.

 

Łucja Kalisz

Notariusz z dwudziestoletnią praktyką zawodową w notariacie.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego odbyła aplikację notarialną oraz asesurę notarialną, zdała egzamin notarialny i w 2007 r. otrzymała nominację na notariusza.
Od tego czasu prowadzi wraz z Olgą Bogusz Kancelarię Notarialną w Warszawie. Ukończyła szkołę prawa angielskiego i prawa europejskiego prowadzoną przez Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Włada językiem rosyjskim.


Udzielamy wszelkich informacji i wyjaśnień w języku polskim, rosyjskim i angielskim, dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, w zakresie wymaganych dokumentów, wysokości opłat, jak również skutków prawnych dokonywanych czynności.

Budynek wyposażony jest w windę i przystosowany dla osób niepełnosprawnych
(nie trzeba pokonywać schodów ani progów, drzwi są na tyle szerokie, że mieści się wózek inwalidzki).

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych poza lokalem Kancelarii oraz poza godzinami urzędowania.