Strona główna

Jako przedstawiciele Notariatu RP, w ramach prowadzonej działalności dokonujemy czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariusza. Udzielamy bezpłatnie wszelkich informacji i wyjaśnień w języku polskim, rosyjskim i angielskim, dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, w zakresie wymaganych dokumentów, wysokości opłat, jak również skutków prawnych dokonywanych czynności.

Łączenie funkcji notariusza i mediatora pozwala nam na kompleksową obsługę - od wypracowania rozwiązania do wykonania ugody.

Budynek którym znajduje się Kancelaria, wyposażony jest w windę i przystosowany dla osób niepełnosprawnych (nie trzeba pokonywać schodów ani progów, drzwi są na tyle szerokie, że mieści się wózek inwalidzki).

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych poza lokalem Kancelarii oraz poza godzinami urzędowania.